Angel & Khriz, Nova Y Wolfine – Mega Plaza (Lima, Peru) (2014)