Shako @ RitmoSon Latino (Subterraneo) (Sabado 11 De Mayo)